Voornemen 2019: werken vanuit intrinsieke motivatie!

Januari is de maand van de goede voornemens. Meer sporten, gezonder eten, stoppen met roken … Meest gehoorde kritiek? Het goede voornemen is na een week alweer vergeten. Meestal merk je het positieve effect van de nieuwe gewoonte niet gelijk, en volhouden kost meer moeite als die extra inspanning niet direct beloond wordt. Toch lukt het sommige mensen wél om hun goede voornemens te realiseren. Hoe doen zij dat?

Een belangrijke factor voor succes bij de uitvoering van een goed voornemen is dat het voornemen uit jezelf komt. Dus je gaat meer sporten omdat jij zelf hebt besloten dat je fitter wilt worden, niet omdat je partner vindt dat je te zwaar bent. Eigenlijk logisch dat je meer zin hebt om een plan waar je zélf achter staat, te realiseren. En vol te houden. Kortom: zonder die noodzakelijke intrinsieke motivatie is de kans dat het bij een voornemen blijft vrij groot.

Gebrek aan vitaliteit

Dat geldt ook voor je werk: zonder intrinsieke motivatie is dat niet langdurig vol te houden. Wie intrinsiek gemotiveerd is, haalt energie uit wat hij doet. Dan haalt een tegenslag je niet uit balans. Als je werk doet dat bij je past, dat aansluit bij jouw drijfveren, voel je vitaliteit. Andersom geldt dat werk dat niet bij je past vooral energie kost. Zeker op de lange termijn. Dan zet de constatering van het CBS dat het aantal mensen stijgt dat zich psychisch vermoeid voelt door het werk, ons wel aan het denken. Zo klaagt maar liefst 30 procent van de werknemers over een leeg gevoel aan het einde van een werkdag. En in de leeftijdscategorie 25 tot 35 jaar geeft twee op de tien werknemers aan dat ze psychisch vermoeid zijn door het werk.

Persoonlijke drijfveren

Wie zich voorneemt om in 2019 meer plezier uit zijn werk te halen, heeft een grote kans van slagen als het goed zit met zijn of haar intrinsieke motivatie voor dat werk. Om daarachter te komen moet je in de eerste plaats op zoek naar jouw persoonlijke drijfveren en je behoeftes. Waarom doe je wat je doet? Wat wil je bereiken? Waar loop je warm voor?Werknemers van wie de taken en werkzaamheden overeenstemmen met hun drijfveren en behoeftes, halen meer voldoening uit hun werk. Eenvoudigweg omdat ze dan werk doen dat matcht met hun intrinsieke motivatie. Die werknemers presteren beter en lopen minder risico op uitval door ziekte. Ze zijn meer betrokken en enthousiast, wat weer een positief effect kan hebben op de sfeer in een team. Er is dus nogal wat te winnen: niet alleen voor de individuele werknemer, maar zeker ook voor de organisatie als geheel.Werken met plezier

Vitaliteit en betrokkenheid van werknemers worden steeds belangrijkere waarden voor organisaties. De toenemende krapte op de arbeidsmarkt en de groei van het aantal oudere werknemers door de verhoogde pensioenleeftijd vragen om aandacht. Energie en motivatie zijn aspecten waar een werkgever niet meer omheen kan. Zo bezien is ‘meer plezier in het werk’ meer dan een goed voornemen – het is een cruciale factor voor economisch succes.

Wil je meer lezen over intrinsieke motivatie en drijfveren van werknemers? En over de positieve effecten die dat heeft voor de organisatie waar die mensen werken? Download dan onze whitepaper!