Succesvolle overname? Dan begint het pas!

Stel, je runt een succesvolle organisatie en overweegt een kleiner bedrijf over te nemen om, bijvoorbeeld, je afzetmarkt te vergroten of om nieuwe technologie binnen te halen. Er zij legio redenen denkbaar. Maar waar moet je op letten om een dergelijke overname ook daadwerkelijk een succes te maken?

Een overname of fusie is als het sluiten van een huwelijk. Je begint eraan met grootse verwachtingen en vol goede moed, maar niet iedere match pakt even gelukkig uit. De verwachtingen over en weer blijken bijvoorbeeld niet goed op elkaar afgestemd en/of allerlei zaken blijken bewerkelijker zijn dan vooraf ingeschat. In een overnameproces wil de nadruk nog wel eens liggen op prijsonderhandelingen en de positie van (voormalig) eigenaren, en minder op het integratietraject na aankoop. En juist daar is veel winst te behalen.

1. Afstemming en focus

Om te beginnen is het belangrijk om goed stil te staan bij de wederzijdse verwachtingen en deze op elkaar af te stemmen in een heldere en eenduidige visie. Het gebeurt niet zelden dat organisaties hun eigen idee hebben van hoe succes er uit ziet, met strijdige prioriteiten, hetgeen leidt tot frustratatie en verspilling van tijd en middelen. Een gedeelde visie brengt mensen samen door hun doelen en ambities op één lijn te brengen en voorkomt dubbelzinnigheid of verwarring. Door deze afstemming kunnen inspanningen en middelen in één richting richten worden ingezet, met een maximaal rendement.

2. Motivatie en inspiratie

Minstens zo belangrijk is het effect hiervan op de motivatie. Een gedeelde visie inspireert mensen om verder te gaan dan hun gebruikelijke grenzen. Het geeft betekenis en richting en wakkert passie en enthousiasme bij iedereen aan. Als mensen geloven in een gedeelde visie, zijn ze eerder gemotiveerd om hard te werken, uitdagingen te overwinnen en door te zetten bij tegenslag.

3. Werk je visie uit

Tenslotte is het belangrijk om deze visie in detail uit te werken in een strategisch plan, om waar mogelijk te anticiperen op problemen in de uitvoering en frustraties waar mogelijk te voorkomen.

Voorbeeld:

Een grote marktleider, Partij A, neemt een kleine maar innovatieve jonge speler in de markt over (Partij B). Voor A is het innovatieve softwareplatform van B aantrekkelijk, alsmede de markt van B die voorheen voor A slecht toegankelijk was. Partij B hoopt de eigen ambities sneller te kunnen verwezenlijken door schaalvergroting en een gezamenlijke marktbenadering. Partijen raken na de overname al snel teleurgesteld. Partij A besluit vanwege technische problemen de integratie van de software op de lange baan te schuiven en steekt weinig energie in een gezamenlijke marktbenadering met B. Daarbij vindt A de nieuwkomers van B eigenwijs en lastig aan te sturen en B vindt dat A geen ‘gevoel’ heeft voor hun markt. Na zes maanden zet Partij A de voormalige directie van B buiten spel door zonder overleg hun takenpakket aan te passen en taken toe te kennen aan ‘eigen mensen’. Bij B vertrekken daarop diverse mensen waardoor technische kennis en marktervaring bij B verloren gaan. Na twee jaar is er van een integratie of synergie nog nauwelijks sprake. In feite bestaan beide partijen naast elkaar onder de paraplu van A.

Achteraf blijkt dat partijen een andere verwachting hadden van de overname, hetgeen bij beide tot teleurstelling leidt en de overname de facto mislukt. Een helder geformuleerde gezamenlijke visie had dit kunnen voorkomen, zeker als deze was ondersteund door een strategische uitwerking op detailniveau. Daarmee hadden A en B hun eigen visie op software en marktbenadering op elkaar kunnen afstemmen, kunnen anticiperen op de technische integratie van de software, en een gezamenlijke marktbenadering kunnen uitwerken en inrichten. In dat proces waren ook de cultuurverschillen tussen A en B aan het licht gekomen, een onderbelicht struikelblok waarop we nader in zullen gaan in onze volgende blog over het belang van draagvlak, en hoe het inzicht in drijfveren en -culturen daarbij kan helpen.

Spaar onze 7 tips voor bij de champagne. Deze week:

Tip 1: Formuleer een heldere visie en stem deze goed met elkaar af
Tip 2: Werk een eenduidige strategie uit op basis van deze visie

Lees het complete verhaal in onze whitepaper “Succesvol veranderen met drijfveren