Vervolgopleidingen Profile Dynamics®

Voor consultants die de certificeringsopleiding hebben gedaan en zich daarna verder willen specialiseren, bieden wij diverse vervolgopleidingen. Er zijn combinatiekortingen mogelijk. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Drijfveren in teams

Consultants die Profile Dynamics willen toepassen in teamtrainingen, volgen daarna de opleiding Drijfveren in teams. In deze vervolgopleiding leer je:

  • Veelzijdige analyses te maken op basis van teamprofielen (kracht en valkuilen van het team, onderlinge relaties, aansluiten bij taken, management en organisatiecultuur)
  • Inzicht te krijgen in patronen die karakteristiek zijn voor teamcombinaties.

Na afloop van deze opleiding ben je in staat om groepen en teams te begeleiden op basis van de drijfverentheorie. De opleiding bestaat uit twee modules: Fases in teamontwikkeling en Gericht teams sturen en beïnvloeden.

Vraag informatie bij ons op!

Zipperr® en ReAttach

 

Medewerkers die door spanningen op het werk veel stress ervaren, presteren minder en lopen risico op een burn-out. Verzuim en uitval van medewerkers zorgen voor een grote kostenpost voor werkgevers. Speciaal hiervoor is de combinatie van Zipperr® en ReAttach* ontwikkeld, als interventie om werkstress te verminderen. De interventie werkt op intra- én interpersoonlijk niveau.

Na afloop van een kortdurend traject ervaren medewerkers:

 Inzicht in zichzelf en de relaties met anderen;

 Grip op spanningen in zichzelf en op die met anderen;

✓ Meer ruimte om ander (effectiever) gedrag uit te
proberen en hun performance te verbeteren.

*) ReAttach is een interventietool ontwikkeld door Paula Weerkamp 

De methode werkt als volgt: eerst krijgen mensen inzicht in hun drijfveren d.m.v. de drijfverenanalyse, vervolgens wordt Systemisch Werken ingezet met de Zipperr® (hier krijgen mensen inzicht in de dynamiek met hun omgeving). ReAttach wordt vervolgens ingezet om eventuele spanningen van het zenuwstelsel te regulieren.

Lees hier meer over de methode!

Start komende opleidingen

Agenda opleidingen

Prachtig om te mogen ervaren wat het werken met Zipperr® in combinatie met ReAttach betekent voor de mentale veerkracht van mensen.”

— Peet van Laar, Profile Dynamics® consultant, Spring

Medewerker Profile Dynamics

Wil jij je team of organisatie verbeteren?

Heb jij specifieke aandachtspunten waar je naar wilt kijken? Laten we contact hebben.
We vertellen je graag meer over de diverse toepassingen en instrumenten.

Neem gerust contact op