Ontwikkel jouw organisatie

Welke drijfveren spelen er in jouw organisatie?

Drijfveren bepalen de cultuur van de organisatie waarmee medewerkers en leidinggevenden zich identificeren. Hoe hoger de identificatie, hoe sterker de betrokkenheid en loyaliteit.

Elke medewerker neemt zijn eigen unieke combinatie van drijfveren mee en brengt deze mee in het team en in de organisatie. Elke organisatie heeft eigen waarden, die de bedrijfscultuur vormen. Deze waarden zijn gekoppeld aan drijfveren.

Meer weten?

Bel of mail ons.

Antilopestraat 20
1338 EE Almere

T: 036 – 54 65 243
E: office@profiledynamics.nl

“Het is verstandig om rekening te houden met de intrinsieke motivatie (drijfveren) van medewerkers en maatwerk te bieden.”

— Artikel ‘Activiteit-gerelateerd werken’. Rick van der Kleij, Wilma Kuipers & Sarike Verbiest. Verschenen in Tijdschrift voor HRM 3 2015,

Lees ons wetenschappelijke artikel

Dynamiek in de organisatie

Drijfveren spelen op meerdere niveaus. Ze zorgen voor energie en dynamiek in organisaties. Wij bieden instrumenten om inzichtelijk te krijgen welke drijfveren er bij jou in de organisatie spelen.

Drijfveren waardenmodel

De cultuur van jouw organisatie

Met onze organisatie-analyse worden de dominante drijfveren in jouw organisatie weergegeven in een organigram. In één oogopslag zie je duidelijk:

  • waar de organisatie goed aansluit bij de kwaliteiten van de medewerkers;
  • waar de cultuur niet aansluit bij de medewerkers en mogelijke problemen kunnen ontstaan.

Door het organigram van jouw organisatie ‘in te kleuren’ wordt het duidelijk of het profiel van de afdelingen strookt met de aard van het werk.

Met dit inzicht krijg je handvatten hoe veranderingen het beste kunnen worden geïnitieerd: wat wel en niet werkt en hoe je de communicatie effectiever kunt insteken. Daarmee biedt de organisatieanalyse aanknopingspunten voor onder andere verandermanagement en het stroomlijnen van de organisatie.

Literatuur

Rick van der Kleij, Wilma Kuipers & Sarike Verbiest
Activiteit-gerelateerd werken, Tijdschrift voor HRM 3, 2015. Lees hier het artikel. 

Medewerker Profile Dynamics

Wil jij je team of organisatie verbeteren?

Heb jij specifieke aandachtspunten waar je naar wilt kijken? Laten we contact hebben.
We vertellen je graag meer over de diverse toepassingen en instrumenten.

Neem gerust contact op