Stress en burn-outklachten bij jongeren: doe er nu wat aan!

1 op de 4 jonge werkenden heeft burn-outklachten. Pak stress en spanningen vanuit de basis nu aan. Tips!

Opvallend is dat vooral jonge vrouwen steeds vaker burn-outklachten krijgen: 29% in 2022 (in 2020 nog 25%). Mannen: 23% in 2022, zo blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden van onderzoeksbureau TNO en het Centraal Bureau voor de Statistiek. Uit de enquête blijkt ook dat de ernst van de ervaren burn-outklachten toeneemt. Dat geldt met name voor de midden- en hoogopgeleide medewerkers. Opvallend: de stijging van burn-outs komt vooral in de sectoren zorg, onderwijs en ICT voor. In het ontstaan van de burn-outklachten spelen factoren als prestatiedruk, constante bereikbaarheid en financiële onzekerheid een rol. Bron: NOS. Wat jij als leider kunt doen? Met deze blog geven we je tips en helpen we jou op weg!

Een signaal om niet te negeren: stresspreventie dus… maar hoe?

Als leider is het belangrijk om oog te hebben voor jouw medewerkers, van elke generatie. Bovenstaande cijfers kunnen je echter duidelijk maken dat jouw jongste generatie medewerkers mogelijk meer spanning, druk en stress ervaart dan jij doorhebt. Als het gaat om werkgerelateerde factoren, is het daarom verstandig om in te zetten op het verminderen van disfunctionele spanningen en stress.

Wat jij kunt doen? Probeer inzicht te krijgen in het volgende:

  1. Hoe prestatiegericht (oranje drijfveer) zijn jouw jongere medewerkers?
  2. Wie floreert onder spanning en wie ervaart dat juist als stress en energievreter?
  3. Wat motiveert jouw mensen om te presteren? En wat zijn mogelijke spanningsbronnen?

Organisatiecultuur en jouw rol als leider

Tussen mensen zijn er nogal wat verschillen: wat de ene persoon spanning geeft, kan de ander juist motiveren en stimuleren. Maar ook de omgeving telt mee: hoe wordt er gecommuniceerd, samengewerkt en aangestuurd in het team en binnen de organisatie?
En hoe wordt er tegen prestaties aangekeken binnen het team en binnen de organisatie als geheel?

Stel jezelf als leider dan ook de volgende kritische vragen:

  1. Hoe wordt er in jouw organisatie omgegaan met prestaties en prestatiegerichtheid? Maakt dit deel uit van het DNA van de organisatie (oranje drijfveer)? Hoeveel ruimte is er voor de mens in de werknemer (groene drijfveer)?
  2. Hoe wordt er omgegaan met constante bereikbaarheid om optimale resultaten te behalen (oranje drijfveer)? Eis (rode drijfveer) je dit van jouw mensen? Is dit echt nodig? Of is dit ook anders in te regelen?
  3. Hoe wordt omgegaan met het creëren van financiële zekerheid: bijvoorbeeld d.m.v. vaste contracten? Kun je vanuit de organisatie een rol spelen bij het ontwikkelen van meer zekerheid en vertrouwen (blauwe drijfveer)? Niet alleen qua algemeen beleid, maar ook in individuele situaties?

Je ziet dat we steeds drijfveren noemen, met kleuren. Dat doen we expres. Als je de bovenstaande vragen beantwoordt, wordt er al veel duidelijk, maar échte winst behaal je als je op een praktische en vooral heldere manier inzicht krijgt in de drijfveren van jouw mensen en teams. Als je daarbij ook ziet hoe de drijfveren van jou als leider, en de waarden van de organisatie een rol spelen in de dynamieken, dan begrijp je heel goed waar werkgerelateerde spanningen kunnen liggen bij jouw mensen en teams. Daarna kun je concreet gaan handelen en werken aan stresspreventie. De drijfverenmethode van Profile Dynamics kan je hierbij helpen. De drijfveren van mensen, teams en organisaties zijn te meten en worden heel helder weergegeven met kleuren en op maat gemaakte omschrijvingen, do’s en don’ts en tips. Je kunt er gelijk mee aan de slag in jouw organisatie.

Lees meer over onze drijfverenanalyses, onze app en toepassingen op de site!