Veel gestelde vragen

Algemene vragen

Ik ben van functie veranderd; moet ik nu een nieuwe test doen?

Voor de meeste mensen maakt dat niet veel verschil. Het is mogelijk dat door een andere omgeving bepaalde accenten net wat anders komen liggen, doordat de omgeving een beroep doet op andere aspecten van uw persoonlijkheid. In de regel is het profiel van mensen redelijk constant in de tijd, hoewel grote life events (bijvoorbeeld het overlijden van dierbaren, traumatische gebeurtenissen e.d.) van grotere invloed kunnen zijn. Bij twijfel kunt u ervoor kiezen om een nieuwe analyse te doen.

Wat onderscheidt Profile Dynamics® van andere producten?

Dat hangt erg af van het product waarmee je Profile Dynamics® vergelijkt. Afnemers en gebruikers noemen de volgende aspecten als belangrijk en onderscheidend ten opzichte van andere instrumenten op de (inter)nationale markt die men kent. Uiteraard geldt niet elk punt voor alle instrumenten, maar Profile Dynamics® is wel uniek in de combinatie van onderstaande voordelen.

 1. Herkenbaarheid. ‘Dat een beknopte vragenlijst zo’n compleet, veelzijdig en genuanceerd beeld kan geven.’, of ‘Dit ben ik!’ of ‘Je kent me niet en toch lijkt het of je me wèl kent.’ zijn veelgehoorde reacties. De zorg die we besteden aan het ontwikkelen van onze producten en de verfijningen daarop door jarenlange ervaring onder vele duizenden respondenten vertaalt zich in herkenbare kwaliteit.
 2. Helder en praktisch toepasbaar. Door het gebruik van kleuren om de motivatie- en gedragssystemen aan te duiden, vinden mensen Profile Dynamics® heel duidelijk en helder. Daardoor werkt het makkelijk in de praktijk en blijft het resultaat ook langer bij. Niet zelden kennen mensen na maanden niet alleen hun eigen profiel nog, maar ook dat van collega’s.
 3. Uitgebreide en persoonlijke rapportage in zowel beeld als tekst. Je hoeft dus niet zelf te puzzelen hoe je de uitslag moet interpreteren. De heldere en persoonlijke toelichting leest als ‘op het lijf geschreven’. De rapportages worden om die reden ook vaak als naslagwerk gebruikt en/of om te laten lezen aan collega’s en familie.
 4. Motivatie van gedrag. Profile Dynamics® beschrijft niet alleen gedrag, maar laat ook zien wat de motivatie is om het gedrag te vertonen. Daardoor kunnen we mensen niet alleen beter begrijpen, maar kunnen we ook hun gedrag positief beïnvloeden door rekening te houden met wat zij zelf belangrijk vinden.
 5. Genuanceerd. Een Profile Dynamics® profiel geeft relatieve affiniteiten van mensen met zeven basissystemen die gedrag en motivatie beschrijven. Ieder profiel is uniek, net zoals geen twee mensen hetzelfde zijn.
 6. Dynamisch. Profile Dynamics® houdt rekening met de interactie met de omgeving en laat zien hoe mensen op situaties reageren, in welke richting ruimte zit voor aanpassing, en ook welk type reactie het meest passend is in een gegeven situatie. Een mens is geen statisch type, maar een dynamische en veelzijdige persoonlijkheid.
 7. Instrumentarium. Er is niet alleen een persoonlijke drijfveren en gedragsanalyse beschikbaar, er zijn ook instrumenten voor toepassing op team en/of organisatieniveau die hierop aansluiten. Zie ook het overzicht van toepassingen.

Invullen vragenlijst

Met wie moet ik contact opnemen bij problemen?

Jouw consultant is jouw eerste aanspreekpunt. Mocht je die niet kunnen bereiken, dan kun je contact met ons opnemen.

Mijn inlogcode werkt niet

 1. Controleer de code. Een correcte code bestaat uit een lettercombinatie gevolgd door een –streepje en 4 cijfers b.v. jskfiwKK-1234. Let op!
  De gehele code moet worden ingevoerd, ook als er midden in de code een spatie voorkomt.
 2. Let op dat als je de code kopieert, je geen spatie voor of achter de code meeneemt. Door de extra spatie wordt de code niet herkend.
 3. Een derde mogelijkheid is dat de firewall van de organisatie waar je werkt de code blokkeert. De makkelijkste oplossing is om een andere PC met internet te gebruiken, bijvoorbeeld thuis.
 4. Als de bovengenoemde opties geen resultaat hebben, neem dan contact op met jouw consultant.

Ik kom niet verder dan vraag 1

Bij elke vraag moet een vast aantal punten over verschillende stellingen worden verdeeld. Mocht je niet verder komen dan vraag 1, dan heb je mogelijk niet exact het juiste aantal punten toegekend, maar teveel of te weinig. Volg daarom de instructies nauwkeurig.

Ik heb de vragenlijst halverwege afgebroken. Moet ik nu opnieuw beginnen?

Nee, dat hoeft niet. De vragenlijst kan in etappes worden ingevuld. Na de onderbreking kan het invullen op later tijdstip worden hervat door opnieuw de vragenlijst op te starten. Deze opent dan bij de vraag waar je bent gebleven.

Ik heb de vragenlijst fout ingevuld. Kan ik een nieuwe code krijgen?

Voor een goede en betrouwbare uitslag is het belangrijk dat je de vragen zo intuïtief mogelijk invult, maar wel voldoende tijd neemt om het zorgvuldig te doen.

In principe kan de analyse niet opnieuw worden ingevuld en je kunt niet achteruit bladeren in de vragenlijst. Mocht je je echt vergist hebben, neem dan contact op met jouw consultant.

Bij opzettelijk onjuiste toekenning van punten wordt de uitslag als ongeldig aangemerkt en kan je of jouw werkgever een nieuwe code inkopen.

De vragen zijn niet precies op mijn situatie van toepassing; is dat erg?

Dat is niet erg. Probeer je jezelf voor te stellen hoe je op de gegeven situaties zou reageren. Jouw gevoel en intuïtie daarover zijn belangrijker dan dat de vraag exact aansluit op jouw situatie.

Opleiding

Ik heb interesse in de certificeringsopleiding; heb je meer informatie daarover?

Je vindt een overzicht van onze opleidingen, inclusief prijzen en data op onze opleidingspagina. Je hebt de keuze tussen een driedaagse certificering of een opleiding op basis van e-learning.

Heb je een specifieke vooropleiding nodig om je te kunnen certificeren?

Er zijn geen eisen aan de vooropleiding voor mensen die zich willen certificeren. Wel is een denkniveau op MBO-niveau of hoger aanbevelenswaardig. De inhoudelijke achtergrond van cursisten (bijvoorbeeld coaches, trainers, HR-managers, directeuren, organisatie-adviseurs en interim managers etc.) loopt zeer uiteen. De opleiding is geheel gericht op het leren kennen van de Graves waardensystematiek en de toepassing van Profile Dynamics®. Cursisten kunnen deze kennis vervolgens zelf integreren op hun eigen specifieke terrein.

Wat is het verschil tussen de driedaagse certificering en de opleiding op basis van e-learning?

In de opleiding combineer je een e-learningstraject, dat je kunt volgen in jouw eigen tijd en tempo, met een eendaagse opleiding. Je krijgt hiermee een basis aangereikt waarmee je met Profile Dynamics® als instrument aan de slag kunt. Deze optie kent een aantrekkelijk prijskaartje.

In de driedaagse opleiding is meer ruimte voor vragen van cursisten, rollenspellen en interactie met de trainer en leren cursisten ook veel van elkaars vragen en opmerkingen. Daarnaast is er beknopt aandacht voor het trainen met de Dataviewer software. Deze software wordt gebruikt voor het trainen met teams.

Beide opleidingen worden op de laatste dag afgesloten met een examen en bij goed gevolg kun je na afloop Profile Dynamics® gaan gebruiken in jouw werkzaamheden als coach / trainer / manager, etc.

Meer informatie nodig?

Neem contact met ons op