Privacyverklaring

Privacyverklaring

________________________________________
1. In het kort
________________________________________
Amygdala B.V. (hierna Profile Dynamics of wij) waardeert en respecteert de privacy van alle gebruikers van onze website en van personen die door de online vragenlijst in te vullen tot een drijfverenanalyse komen. Profile Dynamics gecertificeerde consultants, die gebruik maken van de Profile Dynamics®-methode, verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de Privacyverklaring Profile Dynamics®-analyse.

Deze Privacyverklaring richt zich op het gebruik van persoonsgegevens van website bezoekers. Profile Dynamics zal jouw persoonsgegevens zorgvuldig en altijd in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving verwerken.

Hieronder vind je puntsgewijs verdere uitleg.

________________________________________
2. Wat zijn persoonsgegevens?
________________________________________
Persoonsgegevens zijn alle gegevens met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals een naam, adres, e-mailadres, e-mails, geslacht, maar ook persoonlijke drijfveren.

________________________________________
3. Welke persoonsgegeven vragen en verwerken wij?
________________________________________
a) Informatie die jij ons verstrekt: zoals persoonsgegevens die je ons geeft wanneer je bijvoorbeeld informatie opvraagt via onze website.
b) Correspondentie: wanneer je contact met ons opneemt kan het zijn dat wij de correspondentie met jou (bijvoorbeeld via e-mail) vastleggen.
c) Nadat je zelf jouw gegevens hebt ingevuld via onze website en daarbij hebt aangevinkt dat je akkoord gaat met de inhoud van de Privacyverklaring, ontvang je de whitepaper(s) die je hebt geselecteerd. Jouw gegevens worden alleen opgeslagen en verwerkt, nadat je akkoord bent gegaan. Profile Dynamics kan in dat geval contact opnemen met jou voor marketingdoeleinden (zie punt 6).

_______________________________________
4. Persoonsgegevens & cookies
________________________________________
Wij werken met functionele en marketingcookies. Functionele cookies zijn nodig om de website te laten functioneren en kunnen niet uitgezet worden. Marketingcookies zijn tracking cookies. Deze kun je uitzetten. Wij gebruiken deze om data te krijgen over jouw respons op onze nieuwsbrieven, social media-uitingen en jouw gedrag op onze website. Zo krijgen wij meer informatie over jouw mogelijke interesses. Deze data gebruiken wij om onze diensten en producten te verbeteren. De tracking cookies worden geplaatst vanuit externe domeinen zoals:

Google Analytics
Twitter (X)
Facebook
Active Campaign
Hotjar
Microsoft Clarity
LinkedIn

__________________________________
5. Welke wettelijke basis hebben wij voor het verwerken van je persoonsgegevens?
________________________________________
Profile Dynamics verwerkt jouw persoonsgegevens uitsluitend voor legitieme doeleinden en altijd op basis van een of meerdere “verwerkingsgronden” zoals opgenomen in de AVG;
1) Uitvoering van een overeenkomst
2) Onze wettelijke verplichtingen
3) Gerechtvaardigde belangen
4) Jouw expliciete toestemming
________________________________________
6. Voor welke doeleinden verzamelen wij jouw persoonsgegevens en op basis van welke verwerkingsgrond?
________________________________________

Doel Toelichting Verwerkingsgrond
Reactie op jouw vragen of verzoeken  

Op het moment dat wij een verzoek om informatie of een vraag ontvangen, zullen wij jouw persoonsgegevens verwerken om hierop te kunnen antwoorden

1. Uitvoering van overeenkomst

4. Expliciete toestemming

Voor marketing doeleinden  

Wij kunnen jouw persoonsgegevens gebruiken voor marketingdoeleinden op het moment dat je hier expliciet toestemming voor hebt gegeven.

4. Expliciete toestemming
Om de veiligheid en het gebruiksgemak van onze website te verbeteren  

Wij kunnen jouw persoonsgegevens gebruiken om de beveiliging en de werking van onze website verder te verbeteren

3. Gerechtvaardigde belangen

________________________________________
7. Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard?
________________________________________
De bewaartermijnen zijn vastgesteld met inachtneming van toepasselijke regelgeving. Wij bewaren persoonsgegevens voor zolang noodzakelijk om de doeleinden te verwezenlijken waarvoor de gegevens verzameld zijn.
________________________________________
8. Waar bewaren wij jouw persoonsgegevens?
________________________________________
Wij bewaren jouw persoonsgegevens op servers in Nederland. Hiertoe hebben wij IT service providers ingeschakeld die jouw gegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met onze instructies, als verwerker. Ook maken wij gebruik van andere dienstverleners. Deze partijen verwerken uitsluitend persoonsgegevens op basis van verwerkersovereenkomsten en zullen persoonsgegevens niet delen zonder onze expliciete toestemming. Alle verwerkers hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen ter bescherming van jouw persoonsgegevens.

________________________________________

9. Hoe beschermt Profile Dynamics mijn persoonsgegevens?________________________________________

Profile Dynamics hanteert een samenhangend pakket van maatregelen die zijn getoetst aan de ISO-27001 normering. Profile Dynamics gebruikt eigen dedicated servers in een Nederlands datacenter dat voldoet aan de ISO-27001 en NEN7510 normeringen. Daarnaast zijn passende technische en organisatorische maatregelen ingevoerd in de organisatie om de verwerking van persoonsgegevens te beveiligen.

________________________________________

10. Wie heeft er toegang tot jouw gegevens?
________________________________________
Profile Dynamics is er zich van bewust dat de mens in de keten van (informatie)beveiliging een mogelijk risico vormt. Daarom investeren wij in bewuste, betrouwbare en goed opgeleide medewerkers. Profile Dynamics gebruikt toegangscontroles om de toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken tot personen die dergelijke toegang nodig hebben voor de uitvoering van hun verantwoordelijkheden en taken.

________________________________________
11. Wijzigingen aan deze Privacyverklaring
________________________________________
Profile Dynamics is bevoegd om tussentijds deze Privacyverklaring aan te passen. De meest recente versie van de Privacyverklaring zal te allen tijde beschikbaar zijn op onze website.
________________________________________
12. Wat zijn jouw rechten?
________________________________________
Onder de AVG heb je bepaalde rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens. Deze rechten worden hieronder vermeld. Wanneer je je op deze rechten wilt beroepen kan dit door een email te sturen aan office@profiledynamics.nl.

Houd er rekening mee dat bepaalde uitzonderingen van toepassing zijn op de uitoefening van deze rechten (bijvoorbeeld de rechten van derden) en het kan dus zo zijn dat je bepaalde rechten niet in alle situaties zult kunnen uitoefenen.

Je hebt recht op:
• Inzage in jouw persoonsgegevens
• Correctie van onjuistheden in jouw persoonsgegevens
• Verwijdering van je persoonsgegevens
• Verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken
• Overdraagbaarheid van persoonsgegevens (dataportabiliteit)

In aanvulling hierop, en onder bepaalde voorwaarden, bent je gerechtigd:

• Om jouw toestemming voor verwerking die gebaseerd is op expliciete toestemming in de tabel hierboven) op elk moment in te trekken;
• Bezwaar te maken tegen verwerking van persoonsgegevens gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van [Licentienemer], tenzij onze redenen om gegevens te verwerken prevaleren boven het individuele privacy recht in kwestie
• Indien van toepassing: bezwaar te maken tegen gebruik van jouw persoonsgegevens voor direct-marketing (inclusief profling).

Indien je een klacht hebt over ons gebruik van jouw persoonsgegevens of onze reactie op jouw verzoek je rechten uit te oefenen, dan vragen wij je vriendelijk contact met ons op te nemen.

Indien je bezwaar maakt dat jouw profiel tijdens een training door de trainer plenair wordt getoond of indien je niet wenst dat jouw profiel in een teamrapport wordt opgenomen, dan kun je dit kenbaar maken door een mail te sturen aan office@profiledynamics.nl of contact op te nemen met ons kantoor +31 (0) 36 5465243.”

Je hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens:

Postbus 93374
2509 AJ Den Haag
Nederland

Telefoon:
(+31) – (0)70 – 888 85 00

Of via deze link

Wanneer je vragen hebt over deze Privacyverklaring of over de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons aarzel dan niet om contact op te nemen met:

Adres:
Amygdala B.V./Profile Dynamics
Antilopestraat 20
1338 EE ALMERE

Telefoon:
(+31) – (0)36 – 5465243

Bijgewerkte Privacyverklaring d.d.11-12-2023