Team- en organisatie-analyse

Hoe smeedt u een goedlopend team?

Profile Dynamics® teamanalyse: meer grip op teams
Iedere manager kent het probleem: het team ‘loopt niet’. Door de drijfveren van uw team te analyseren krijgt u inzicht in de interactie tussen de leden van het team en hoe zij constructief kunnen samenwerken. De analyse geeft ook antwoord op de vraag hoe het team het best onderling taken kan verdelen, zodat ieder doet waar hij of zij goed in is.

Door het organigram van uw organisatie ‘in te kleuren’ krijgt u een helder beeld van de dominante culturen binnen uw organisatie, en wordt duidelijk of het profiel van de afdelingen strookt met de aard van het werk. Dit biedt aanknopingspunten voor verandermanagement en het stroomlijnen van de organisatie.

Meer over het analyseren van teams en organisaties