Religie is overal

Je leven kabbelt rustig voort. Er is een stabiele werk-privé balans en je bent tevreden. Plots verrast het leven je en kom je voor een verlies te staan. Alles staat even stil en alle zekerheden begin je te bevragen. Waarom doe je wat je doet? Is dit wel echt hoe je jouw kostbare tijd op deze aarde wil doorbrengen? Je wordt je meer bewust van dingen en begint veranderingen door te voeren in jouw leven. Een ander scenario. Je bent gelovig opgevoed. In jouw familie speelde geloof een belangrijke rol en naar de kerk gaan hoorde erbij. Toch voelde je al jong twijfels. Had je weinig met het instituut kerk, voelde het alsof het je werd opgedragen en paste het steeds minder bij je. Opgroeiend zette je je af en uiteindelijk besloot je afstand van de kerk te nemen: want het “klopt” niet meer voor je.

Zit er een gemeenschappelijke rode lijn in deze twee verhalen? Wat speelt hier in de essentie: zingeving, religie of zelfs spiritualiteit? Hoe ervaar en benoem jij dit? Wat voor rol spelen deze zaken in jouw leven? En wat voor rol spelen jouw wereldbeeld, jouw waarden en jouw drijfveren hierin? Ontdek het tijdens het Profile Dynamics® Inspiratiecafé op 12 maart aanstaande in Zaltbommel. Dan gaat gastspreker Piet van Veldhuizen, predikant en schrijver, in op deze materie tijdens het Profile Dynamics® Inspiratiecafé.

Revolutionaire inzichten over drijfveren en religie: boek “God 9.0.”
Piet van Veldhuizen: “Religie wordt in onze moderne maatschappij nog geassocieerd met de traditionele geloofsgemeenschappen, maar het concept is veel breder. Ieder mens heeft zijn eigen waarheden, zijn eigen religie. Als we bijvoorbeeld alleen al kijken naar jouw wereldbeeld en de rol van drijfveren, kun je dit duidelijk zien. Ben je gericht op jezelf of meer op jouw omgeving? Welke waarden zijn voor jou belangrijk?”
Toen Van Veldhuizen het boek “God 9.0” op het spoor kwam, werd hij gegrepen door de drijfverenmaterie. In dit boek van de theologen Marion Küstenmacher, Tilmann Haberer en Werner Tiki Küstenmacher, wordt voor het eerst het model van de Amerikaanse psycholoog Graves toegepast op kerken en spiritualiteit. Zoals de auteurs van het boek zelf zeggen “Graves had bij zijn sociaalpsychologische onderzoek geheel terloops opgemerkt, dat ook de Godsbeelden elkaar volgens vaste, voorspelbare patronen afwisselen. Als iemand ‘God’ zegt, zou hij er eigenlijk het level van zijn ontwikkeling bij moeten noemen, dus zeg maar het versienummer van zijn Godsbegrip. (…) Hoe langer we ons ermee bezighouden, des te meer zijn we ervan overtuigd geraakt dat dit inzicht revolutionair op ons geloof kan inwerken. En misschien wel op onze samenleving. Met het model van Graves kunnen bij veel vastgelopen discussies en ideologische loopgravengevechten de blokkades gemakkelijker worden benoemd – en daardoor hopelijk ook opgeheven. Tot nu toe heeft geen enkele theoloog het model van Graves nuttig gemaakt voor kerk en spiritualiteit.”
Van Veldhuizen gebruikt de inzichten uit het boek “God 9.0.” tijdens zijn lezing op 12 maart en gaat daarbij nadrukkelijk in op de beleving van hedendaagse en toekomstige vormen van religie, vanuit de waardensystemen van Graves. Op die manier laat hij zien dat religie iets is wat voor iedereen is, maar wat verschillende vormen aanneemt.

Maatschappelijk relevant
Profile Dynamics® directeur Hans de Jong is van mening dat het onderwerp zich leent voor een breed publiek: “Het geloofsbesef van mensen verandert snel en de theorie van Graves lijkt hier bij uitstek geschikt om deze veranderingen te verklaren. Waar vroeger mensen zochten naar houvast en zekerheid, gaat het nu steeds vaker om zingeving en bewustzijn.”

Meer informatie en aanmelding lezing 12 maart 2020
De inloop start vanaf 19.00 uur. De lezing is van 19.30 t/m 20.30 uur met een borrel na afloop. Locatie: Van der Valk Hotel Zaltbommel – A2. Adres: Hogeweg 65, 5301 LJ Zaltbommel (A2 afrit 17). Er zijn geen kosten verbonden aan de lezing. Wel is het noodzakelijk om je aan te melden via deze pagina.