Verlies ze niet, bied ze kansen!

Maar liefst een kwart van de werknemers vond de afgelopen tijd een nieuwe baan, blijkt uit recent onderzoek van Randstad. Vooral mensen met een leidinggevende functie zijn zich volop aan het oriënteren. De meesten zijn tussen de 18 en 44 jaar oud en beschikken over een flexibel of tijdelijk contract. Betere arbeidsomstandigheden en een prettigere werksfeer lijken belangrijke redenen om op zoek te gaan naar ander werk – er wordt namelijk relatief vaak overgestapt naar een vergelijkbare functie bij een ander bedrijf.

Vast staat – en dat bevestigt dit onderzoek ook – dat er weer volop beweging in de arbeidsmarkt zit. Je kunt de uitkomst van zo’n onderzoek naast je neerleggen omdat dit niet in jouw bedrijf speelt – jullie hebben niet meer uitstroom dan andere jaren. Dat kan natuurlijk. Maar weet je dat zeker? Zie je misschien toch signalen die erop kunnen duiden dat ook bij jou mensen in toenemende mate om zich heen aan het kijken zijn? Die vraag is lastig te beantwoorden. Daarom draaien we hem liever om: kun jij een duidelijke reden noemen waarom mensen wél bij jou blijven?

Goed werkgeverschap

Met goed werkgeverschap houd je jouw mensen.Die positieve insteek is wat ons betreft effectiever. En de vraag is makkelijker te beantwoorden bovendien. Werkgevers die stevig inzetten op goed werkgeverschap zijn simpelweg beter in staat om te voorkómen dat medewerkers zich gaan oriënteren of actief op zoek gaan naar ander werk. Waarom: omdat mensen die werk doen dat bij ze past, in een omgeving met mensen met wie ze graag samenwerken, niet zo snel verder zullen kijken. Aan werkgevers dus de taak om hiermee aan de slag te gaan.

Allereerst is het belangrijk om in kaart te brengen wat voor organisatie jullie (willen) zijn. Missie, visie, sfeer: de hele rataplan. Als je dat niet al gedaan had natuurlijk. Vervolgens kijk je naar de mensen in jouw organisatie. Wat motiveert hen op dit moment en waar liggen mogelijke risico’s om hun intrinsieke motivatie te verliezen? Wat zorgt ervoor dat ze bij jou zijn gaan werken? Ga na waar mensen warm voor lopen in hun eigen baan, in samenwerkingen en naar wat zij belangrijk vinden in de organisatie. Wat zouden redenen voor hen kunnen zijn om uit te kijken naar een andere baan? Positiever geformuleerd: wat drijft ze om wél voor jou te blijven kiezen?

Intrinsieke motivatie

Zijn de omstandigheden in jouw bedrijf zo dat mensen die match kunnen maken? Is er bijvoorbeeld voldoende ruimte voor zelfontplooiing en inhoudelijke groei voor mensen die dat willen? En is er ook ruimte voor mensen die daar juist minder behoefte aan hebben? Het is van belang om te weten of mensen hun werk en hun takenpakket af kunnen stemmen op hun capaciteiten en voorkeuren, en of dat ook past binnen het team waarin ze opereren.

Zodra er een goede match is tussen iemands werk en zijn persoonlijke drijfveren, ontstaat intrinsieke motivatie. Dat is een heel persoonlijk iets. Anders gezegd: je kunt mensen niet motiveren, je kunt ze alleen de beste omstandigheden bieden waardoor zij vanuit hun drijfveren kunnen werken. Motivatie ontstaat dan als een logisch gevolg, van binnenuit. Intrinsiek gemotiveerde werknemers zitten goed op hun plek. En zijn dus veel minder geneigd om zich te oriënteren op de arbeidsmarkt. Tel uit je winst.