Projectmanagement: van regels naar eigen verantwoordelijkheid

Hoe drijfveren bijdragen aan projectresultaat

In het vakblad Projectie verscheen een pleidooi van Hans de Jong van Profile Dynamics en Richard Weber van Key Result om in projecten meer te focussen op de mens dan op de methodiek. Het kennisartikel laat zien hoe inzicht in persoonlijke drijfveren kan bijdragen aan het welslagen van een project.

Voor het uitvoeren van projecten is een breed scala van methodieken voor handen. In dit artikel beargumenteren we dat niet de methodiek, maar de mens zelf in hoge mate bepalend is voor het welslagen van het project. De cultuur van de organisatie en het inzicht in wat de projectteamleden beweegt zijn van essentieel belang bij de vragen hoe een project in te richten, hoe te sturen en hoe tot een goede implementatie te komen. Dit artikel laat zien hoe inzicht in persoonlijke drijfveren kan bijdragen aan het welslagen van een project en geeft een concreet praktijkvoorbeeld van de kracht van traditioneel projectmanagement ten opzichte van Agile bij een gemeente

Lees hier het artikel.