Optimaal leidinggeven op afstand aan thuiswerkers

Ook al kijken we voorzichtig positief naar dit nieuwe jaar nu er gestart is met vaccinaties, voorlopig moeten we nog zoveel mogelijk thuiswerken. En uit diverse onderzoeken blijkt dat veel mensen ook na de COVID-19 crisis in meer of mindere mate willen blijven thuiswerken. Het massaal structureel moeten thuiswerken heeft voor een versnelling gezorgd voor een al enige tijd geleden ingezette transitie op HR-vlak. De coronacrisis heeft ons laten zien wat mogelijk is als we onze opvattingen over werk in organisaties nu echt gaan veranderen: als de mens in plaats van het werk leidend wordt. Dit betekent een omslag voor leidinggevenden die moeten aansturen op afstand. In deze blog lees je waarom het werken met drijfveren een aanrader is en krijg je tips om te werken aan een zo’n optimaal mogelijke werksituatie voor jouw thuiswerkende werknemers. 

Leidinggeven op afstand

Dan is er in organisaties meer ruimte voor basisvragen als ‘wat past daadwerkelijk bij mijn individuele werknemers qua werk, werkomgeving, taken, rollen en aansturing? En ‘wat hebben mijn individuele werknemers concreet nodig om zo gemotiveerd en energiek mogelijk te werken? En ‘hoe is de dynamiek in mijn teams, hebben mensen wel de rollen en de verantwoordelijkheden die daadwerkelijk bij ze past?’. Maar hoe pak je dit dan aan als leider? Hoe vind je de antwoorden op dit soort vragen en hoe ga je de diepte in met jouw mensen als je elkaar weinig of niet in het echt ontmoet?

Werken aan meer motivatie bij het thuiswerken

Sommige mensen vinden het al niet makkelijk om hierover te praten, sommige mensen vinden het ook lastig om naar binnen te keren. En het op afstand met elkaar communiceren over dit soort zaken, via videobellen of via de telefoon, voelt ook niet voor iedereen prettig. Het helpt daarom om inzicht te krijgen in wat er speelt op een neutrale, praktische, toegankelijke maar vooral ook oordeelsvrije manier.

Zo kun je met jouw mensen op een ontspannende manier in gesprek gaan en samen ontdekken wat zij nodig hebben voor hun motivatie, hoe je ze het beste aan kunt sturen en wat zij verder van jou nodig hebben om zich verder te ontwikkelen op een manier die bij ze past. Zo werken jullie aan persoonlijke en professionele ontwikkeling en krijg jij ook concrete handvatten om jouw eigen leiderschapsstijl te verbeteren. Hiervoor is werken met de drijfverenmethode van Graves een aanrader. Lees hier meer over deze methode:

Hoe gemotiveerd mensen zich voelen, heeft namelijk te maken met hun persoonlijke situatie én de mate waarin hun werksituatie is aangepast aan de specifieke behoeftes die zij hebben. Als je als leidinggevende zicht hebt op de drijfveren die de basis vormen voor deze specifieke behoeftes, kun je samen met jouw werknemers werken aan het optimaliseren van hun werksituatie.

Thuiswerkende medewerkers: weet jij hoe het echt met ze gaat?

Een praktische en herkenbaar voorbeeld is het volgende. Ook al werken jouw mensen al een tijd thuis en lijkt het alsof mensen inmiddels gewend raken aan het op afstand samenwerken, heb jij het gevoel dat je echt weet of het goed gaat met mensen?

  • Heb je bijvoorbeeld zicht op hoe zij zich voelen over het thuiswerken? Missen zij hun vaste werkplek, hun collega’s, de gewoontes (dit zien we veel bij mensen met paarse drijfveren)?
  • Hoe gaat het met de sociaal-emotionele kant? Voelen mensen zich mogelijk eenzaam? Delen zij hun gevoelens met jou of met andere collega’s in sub app-groepen? Dit laatste is vaak terug te zien bij mensen met groene drijfveren. Tip! Uit eerder onderzoek van TNO en Profile Dynamics zijn interessante resultaten hierover te lezen.
  • Weet jij of het ze lukt om zich thuis de focussen op hun werk of zij de structuur op het werk, maar ook de controle van jou? Mogelijk hebben ze ook veel afleiding door bijv. kinderen die thuis zijn en kost dit extra energie waardoor ze de neiging hebben langer door te werken om toch het werk met hoge kwaliteit af te krijgen en volgens afspraak aan te leveren (blauwe drijfveren).
  • En hoe gaat het met samenwerkingen? Veranderen rollen en taken en voelen zij zich hier goed bij? Welke dynamieken spelen er in teams en waar is mogelijk bijsturing voor nodig? Mogelijk nemen medewerkers met rode drijfveren vanuit hun daadkrachtige houding het voortouw?

Optimaal aansturen voor gemotiveerde werknemers

Je zag net al diverse kleuren langskomen. Als je meer inzicht wilt in wat er speelt bij jouw mensen, is het zaak om te begrijpen welke voorkeursdrijfveren zij hebben en welke drijfveren zij in de weerstand hebben. Zo kun je samen met ze werken aan een zo’n optimaal mogelijke werksituatie en krijg je duidelijk hoe jij ze het beste kunt aansturen.

Mensen met gele drijfveren kun je bijvoorbeeld het beste resultaatgericht aansturen; zij floreren als zij de vrijheid krijgen om zelf te onderzoeken hoe zij klussen het beste gedaan krijgen. Bij mensen met blauwe drijfveren is het juist andersom: zij hebben duidelijke instructies nodig. Een taakgerichte aansturing vinden zijn prettig. Zij vinden het ook fijn als hun werk gecontroleerd wordt zodat zij zeker weten dat de kwaliteit van hun werk goed is. Mensen met groene drijfveren vinden het menselijke contact belangrijk. Bij deze mensen is het zaak om bij overleggen te vragen naar hun gevoelens en ruimte te nemen om hierover te praten.

Meer weten? Je kunt hier meer over lezen in onze nieuwe whitepaper. Download deze hier.

Tip! Webinar op 9 maart 2021 over dit onderwerp. Lees hier meer!