Automatisering: hoe veranderbereid ben je?

Een derde van de werknemers wereldwijd vreest dat technologieën zoals AI en automatisering hun baan uiteindelijk overbodig maakt. De werkelijke situatie is complex te noemen. Enerzijds zijn er harde cijfers dat banen inderdaad komen te vervallen. Zo blijkt dat een op de zeven banen, oftewel 14 procent, in de geïndustrialiseerde landen grote kans loopt om te verdwijnen. In Nederland gaat het om 11,4 procent: bijna 1 miljoen arbeidsplaatsen. Tegelijkertijd komt er ook weer werk bij, juist door de automatisering. Maar liefst 34 procent van alle bedrijven met 250+ medewerkers verwacht de komende twee jaar meer nieuwe werknemers aan te nemen. “We zien dat de groeiende digitalisering en automatisering geen negatieve, maar juist een positieve invloed hebben op de werkgelegenheid”, zegt Jeroen Zwinkels, Algemeen Directeur van ManpowerGroup Nederland. “Dit komt doordat bedrijven die digitaliseren vaak ook groeien en die groei creëert nieuwe en andere banen.” Hoe mensen ook tegenover de technologische vooruitgang aankijken, feit is dat de situatie gevolgen heeft voor het werk van nu én van de toekomt. Daar hebben werkgevers en werknemers mee te dealen.

Intrinsieke motivatie

HR speelt een belangrijke schakelrol in het veranderproces. Zij kunnen vragen en zorgen van werknemers signaleren en actie ondernemen. HR-afdelingen zien de werknemersmoraal vaak als barrière bij het doorvoeren van veranderingen. Dit komt mede door de komst van automatisering, hierdoor hebben werknemers steeds minder vertrouwen in organisaties. Dat is niet gek, het kan onzekerheid geven als mensen niet weten wat er gaat gebeuren met hun baan. Hoe werkgevers hiermee omgaan, bepaalt niet alleen hoeveel vertrouwen mensen houden, het kan ook effect hebben op hun motivatie. Kijk maar naar jezelf: zou jij je nog gemotiveerd voelen als je onzekerheid voelt over jouw baan en als jouw werkgever niet duidelijk is over de gevolgen van veranderingen voor jouw situatie?

Motivatie voor verandering

Als werkgever is het belangrijk om het veranderproces goed te begeleiden en om hierbij oog te hebben voor de soft skills van de werknemers. Met name hoe zij omgaan met veranderingen, wat dit met ze doet in de huidige situatie. Startpunt hierbij is om eerst in kaart te brengen hoe de huidige match tussen mens en werk. Dit vormt de basis voor de houding en de motivatie van werknemers om open te staan voor veranderingen. Om inzicht te krijgen in deze startpositie, kun je werken met de drijfverenmethode van Profile Dynamics®. Met deze data krijg je duidelijk of mensen nog steeds het werk doen dat bij hun drijfveren past. Hoe het met hun motivatie gesteld is. Waar ze energie van krijgen en waar ze energie op verliezen. Hun drijfveren spelen een belangrijke rol in de mate waarin zij bereid zijn, open staan of zelfs gemotiveerd zijn om mee te groeien met de organisatie.

Een voorbeeld: mensen met een voorkeur voor paarse drijfveren, hebben vaak moeite met veranderingen. Zij kunnen dit eerder als een bedreiging zien, omdat dit voor ze voelt alsof de veilige orde doorbroken wordt en er chaos voor in de plaats komt. Mensen met een voorkeur voor gele drijfveren zijn gericht op ontwikkeling en innovatie. Zij zullen veranderingen eerder als kansen zien. Mensen met oranje drijfveren kunnen vanuit hun resultaatgerichtheid, veranderingen zien als brug naar nieuwe en betere resultaten.

Je hebt mensen nodig die vanuit diverse drijfveren werken: zowel de dynamische innovators, als de stabiele krachten die niet zo dol zijn op veranderingen zijn essentieel voor de stabiliteit in jouw organisatie. Door met hun drijfveren te werken, haal je het beste in mensen naar boven en kun je ze laten doorstromen. Ook krijg je hiermee duidelijk wat voor werknemers je nog mist, waar de gaten zitten voor de instroom van nieuwe werknemers.

Zoals David Sanderse, CEO van Mercer Nederland ook aangeeft: “Data geven HR-professionals inzicht in hoe werknemers tegenover verandering staan. Met deze kennis kunnen zij met hun werknemers in gesprek over mogelijke zorgen omtrent verandering, om vervolgens samen naar oplossingen te kijken. Dit helpt organisaties en personeel nieuwe stappen te maken in een disruptieve arbeidsmarkt.”

Lees meer over onze drijfverentools op de site!