Het gele vestje, ook in jouw organisatie

Lessen uit het verleden geven het al aan: samenlevingen ontwikkelen zich in een op- en neergaande lijn. Dit heeft gevolgen voor de onderlinge verhoudingen in de maatschappij. Het is iets van alle tijden en het komt keer op keer terug. Er is een toenemende onrust in de Nederlandse maatschappij, met name bij de armere lagen. Zij zitten vol frustraties en zorgen over hun positie in de huidige samenleving. Over werk dat steeds meer over wordt genomen door computers, of door goedkope arbeidsmigranten. Over de krapte qua betaalbare huisvesting en de voorrang die asielzoekers/vluchtelingen krijgen. Over de steeds duurder en moeilijker te betalen wordende zorg. Onder deze frustraties over basisbehoeftes, speelt een sterk diep gevoel van onveiligheid, van verlies, mee.

De samenleving wordt steeds individualistischer én zet hard en snel in op oranje groei en gele ontwikkeling. Om dit mogelijk te maken, wordt er geleidelijk aan steeds meer gebroken met paarse oude structuren waar ontzag was voor oude tradities en rituelen. Waar de samenleving nog gericht was op gezamenlijke verantwoordelijkheid. Veel mensen uit de armere lagen van de samenleving voelen dat de gele, oranje wereld steeds minder “hun” wereld is. Zij voelen zich nog verbonden met de oude paarse wereld, die versnipperd raakt. Deze latente gevoelens, komen aan de oppervlakte als de omstandigheden steeds slechter worden. Het gevolg? Onrust; acties en protesten. Zoals bij Zwarte Piet. En nu met de gele vestjes- beweging. 

Waar het begon in Frankrijk en België, is het de vraag hoe sterk dit overwaait naar Nederland. In ons land ontstond de afgelopen dagen een voorzichtige beweging van vooral oudere autochtone werknemers die vooral voor hun kinderen en kleinkinderen wilden opkomen. Het zijn hele duidelijke signalen die niet genegeerd moeten worden. Niet door de overheid, maar ook niet door werkgevers. Het is zaak om goed te kijken naar de lager opgeleide, uitvoerende werknemers. In hoeverre verandert hun werk? Kunnen zij de benodigde omslagen maken? Hebben ze extra begeleiding nodig? Voelen zij zich onzeker over de toekomst van hun werk? Praat met deze mensen, ontdekt wat ze drijft. Investeer in de begeleiding als dit nodig is. Als je ervoor kunt zorgen dat zij zich veilig kunnen blijven voelen in hun snel veranderende werkomgeving, geeft dat ze rust en vertrouwen. Het gevolg? Kunnen blijven werken vanuit intrinsieke motivatie!