Mensen kansen bieden op arbeidsmarkt

Eisen aanpassen en mensen kansen bieden. Het is hard nodig op de krappe arbeidsmarkt

De krapte op de arbeidsmarkt zal nog jaren aanhouden doordat werkgevers te hoge eisen stellen als ze personeel nodig hebben. Vooral het gebrek aan bepaalde vaardigheden en een te hoge leeftijd zorgen ervoor dat beschikbare mensen langs de kant blijven staan.

Onbenut arbeidspotentieel: mensen trainen en opleiden

Volgens Ton Wilthagen, hoogleraar arbeidsmarkt aan de Universiteit van Tilburg, hebben werkgevers vaak geen idee welke vaardigheden mensen hebben die al langer langs de kant staan. “Daar is geen systeem voor, we weten te weinig van deze groep. Werkgevers zijn bovendien veel te kieskeurig, ze blijven maar zoeken naar de perfecte kandidaat. Maar ze kunnen ook gewoon accepteren dat sommige mensen nog enkele weken moeten bijleren. Dat kan in een werk-leertraject. “Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat het onbenut arbeidspotentieel, dat bestaat uit deeltijdwerkers, langdurig werklozen en mensen die zich überhaupt niet meer op de arbeidsmarkt begeven, uitkomt op ongeveer 1,2 miljoen mensen. Bron: nu.nl

Je verdiepen in de drijfveren van mensen

Bereid zijn mensen kansen te geven om te groeien in een functie is belangrijk om de tekorten op de arbeidsmarkt op te vangen. Dat betekent: met een andere blik naar kandidaten kijken. Kijk eens verder dan diploma’s en werkervaring, maar verdiep je in de mens voor je.- Wat motiveert deze persoon?- Welke werkomgeving en wat voor soort taken passen bij de eigen waarden?Als innerlijke drijfveren van mensen aansluiten bij het aanbod qua werk, kun je samen komen tot een ontwikkelplan zodat mensen getraind kunnen worden om nog verder in de functie te groeien. Lees meer hierover op onze site.