Baantwijfels in coronatijd, nieuwe kansen?

Weet jij nog waarom je eerder koos voor jouw huidige baan, nog voor de coronacrisis uitbrak? Waarschijnlijk doe je nog steeds grotendeels hetzelfde werk qua inhoud en taken, maar is de vorm van (samen)werken wel veranderd. Ook worden er mogelijk andere vaardigheden van je verwacht, nu het thuiswerken nog een langere tijd nodig zal zijn. Voel je dat de match met jouw werk minder goed is? Als gevolg van de omstandigheden? Of speelt er meer? Hoe inzicht in jouw drijfveren je daarbij kan helpen? Daar lees je meer over in de blog van deze week.

In april en mei plaatsen wij wekelijks een blog over de actuele situatie in de wereld van nu. Hierbij kijken we in het bijzonder naar drijfveren bij mensen, in teams en organisaties. Door je te verdiepen in wat er leeft onder de oppervlakte, kun je juist in uitdagende situaties werken met de sterke punten en de kracht die van nature aanwezig is.

Een match vraagt onderhoud

Een mens ontwikkelt zich zowel professioneel als persoonlijk door. Organisaties en teams zijn dynamisch. Het is daarom logisch en ook volkomen gezond dat matches na een tijdje veranderen, los van een bijzondere periode als de coronatijd. Het kan zijn dat je net voor de coronacrisis in een periode van behoefte aan groei aan was beland. Daarom is het belangrijk dat je hier bewust bij stilstaat en je afvraagt:

1. Hoe voelde jij je over jouw taken, samenwerkingen met collega’s, de relatie met jouw leidinggevende en de organisatie tot halverwege maart dit jaar, nog voordat de coronacrisis in Nederland uitbrak?

2. Kreeg jij nog energie van jouw taken? Het kan zijn dat je ontdekt dat jouw taken op zich okee voor je waren, maar dat je eigenlijk al een tijdje een beetje uitgeleerd bent. Dat je toe bent aan iets waar je weer in kunt groeien.

3. Voelde je dat jouw taken een bijdrage leverden aan het team en/of de organisatie? Ervoer je dat jouw werk van belang was?

4. Voelden de samenwerkingen goed? Of speelden er zaken die niet lekker liepen? Zoals onbalansen in het team qua rollen- en taakverdeling? Mogelijk merk je dat je eigenlijk wel een andere rol wilt bekleden.

5. Kon jij je vinden in waarden van de organisatie? Voelde jij je aangesproken door de organisatiecultuur? Het kan zijn dat je merkt dat je een persoonlijke groei doormaakt waardoor jouw waarden inmiddels minder goed passen bij die van de organisatie.

De gevolgen van de coronatijd

Hoe het kan dat juist in deze onrustige tijd dit soort dingen duidelijk worden? Omdat je meer met jezelf wordt geconfronteerd: de fysieke afstand, het meer op jezelf teruggeworpen worden door het vele thuiswerken (en het hierdoor veranderen van de werk-privébalans) en het ineens veel online samenwerken. Het is bij elkaar best veel tegelijkertijd, nog los van de mogelijke zorgen en onzekerheden over gezondheid en financiën.

En naast dit alles, kun je ontdekken dat deze tijd vraagt om vaardigheden die je tot voor kort mogelijk niet vaak inzette: zoals het online samenwerken met gespecialiseerde tools en wendbaar kunnen reageren om zo in te spelen op de snel veranderende situatie in de wereld en in jouw organisatie. Daarom is het van belang om helder te krijgen wat de effecten van de coronacrisis voor jou waren. Hoe heb je gereageerd en wat deed dit alles met jouw energie en jouw motivatie?

1. Hoe heb je gereageerd op de coronacrisis in jouw werksituatie? Reageerde je proactief? Nam je de leiding? Zocht je de samenwerking op? Of keerde je naar binnen? En verwachtte je dat anderen de leiding zouden nemen zodat er weer structuur zou ontstaan?

2. Hoe ging jij om met veranderingen in de organisatie en in teams door de coronacrisis? Kon je wendbaar reageren?

3. En hoe ging het thuiswerken? Lukte het om autonoom te werken? En hoe ging de aansturing op afstand?

4. Hoe voelde de fysieke afstand voor je? Merkte je dat je veel energie verloor door het gebrek aan contact met collega’s? Miste je de verbondenheid?

Waar heb jij behoefte aan?

Nu kun je de stap maken naar het herkennen van jouw drijfveren. Je hebt nu al meer duidelijk wat voor jou belangrijk is. In hoeverre je energie krijgt of verliest in relatie tot situaties in jouw werkomgeving, heeft voor een belangrijk deel te maken met jouw waarden. De Amerikaanse docent psychologie dr. Clare W. Graves heeft zeven intuïtief herkenbare waardenstelsels vastgesteld die het denken en doen van mensen bepalen. Dit zijn ze:

Turkoois: zoekt rust door relativering in het besef dat alles met elkaar samenhangt
Geel: wil doorgronden hoe het zit en komt met nieuwe en verrassende ideeën
Groen: zoekt sociale verbinding in harmonie
Oranje: wil zich bewijzen in competitie met anderen
Blauw: zoekt naar zekerheid binnen een systeem van ordening en structuur
Rood: streeft naar autoriteit en hecht aan daadkracht en snelheid
Paars: zoekt veiligheid en geborgenheid

Elk mens heeft alle zeven drijfveren in zich, maar door een combinatie van nature en nurture ontstaan voorkeuren voor waardensystemen. Vaak hebben mensen meerdere drijfveren waar zij een duidelijke grote voorkeur voor hebben. Als je die helder hebt, kun je samen met de antwoorden op jouw vragen nog concreter in beeld brengen:

1. Wat voor taken je prettig vindt. Mensen met gele drijfveren zijn bijvoorbeeld strategische, creatieve denkers die vrijheid nodig hebben om hun kwaliteiten te kunnen inzetten. Mensen met blauwe drijfveren vinden taken waar hun nauwkeurigheid van belang is, prettig.

2. Hoe individueel of omgevingsgericht je bent. Mensen met paarse, blauwe, groene en turquoise drijfveren zijn allereerst gericht op hun omgeving. Bij mensen met rode, oranje en gele drijfveren is dit anders: zij bekijken de wereld vooral vanuit zichzelf.

3. Wat voor jou van belang is bij samenwerkingen; welke communicatiestijl vind je prettig? Welke waarden spelen er bij jou? Vind je gelijkwaardigheid belangrijk (groen), wil je graag ondersteuning bieden (blauw)? Neem je graag het voortouw (rood)?

4. Wat van belang is in de organisatiecultuur; welke waarden heb jij? Vind jij bijvoorbeeld dat jouw organisatie een maatschappelijk betrokken functie moet hebben (turquoise)? Wil je dat jouw organisatie gericht is op vernieuwing en ontwikkeling (geel)? Of op groei (oranje)?

5. Wat voor rol je graag hebt; neem je een leidersrol (rood)? Of volg je liever (paars)? Ben je een bemiddelaar (groen)?

6. Wat je nodig hebt qua aansturing. Ben je taakgericht ingesteld en heb je duidelijke instructies nodig (blauw)? Of heb je de vrijheid nodig om vanuit autonomie te kunnen werken (geel)

Plan van actie

1. Heb je helder wat bij jou past? Door het lezen van de blog en het beantwoorden van de vragen?

2. Ga in gesprek met jouw leidinggevende. Onderzoek wat de mogelijkheden zijn voor jou om de match te verbeteren qua taken, rollen en samenwerkingen.

3, Merk je dat het duidelijk is dat jouw behoeftes niet meer vervuld kunnen worden in deze baan? Neem jouw tijd en neem de kennis en de inzichten die je hebt, mee in jouw verkenningstocht naar een andere baan.

4. Neem je tijd en probeer regelmatig de inzichten die je hebt opgedaan, erbij te pakken. Zoek naar een nieuwe match!

5. Veel succes!

Tips!
• Ben je leidinggevende en wil je meer lezen over motivatie en drijfveren van werknemers? Lees dan deze whitepaper.
• Ben je werknemer en wil je dieper ingaan op dit onderwerp? We hebben deze whitepaper voor je!
• Wil je meer weten over zelf werken met drijfveren? Hier is meer info te vinden!