Wat is Profile Dynamics?

Profile Dynamics® is spesiaal ontwikkel vir die analise van individuele sowel as spanne, afdelings en selfs hele organisasies.

Homepage ZA
Lees meer
Toepassings

Profile Dynamics® het baie moontlike toepassings

  • Persoonlike analise, opleiding en afrigting
  • Span-analise en spanbou
  • Organisasie- en veranderingsbestuur
  • Uitplasing en ondersteuning tydens herintegrering
  • Objektivering van vaardigheidsbestuur
  • Insette by personeeladvertensies en seleksie
Lees meer