DRIJFVEREN

Innerlijke drijfveren

Waarom doen mensen zoals ze doen? Wat zijn hun innerlijke drijfveren? Als we dat weten, hebben we een belangrijke sleutel in handen om mensen te motiveren, ze meer voldoening te geven in hun werk, de sfeer te verbeteren en hun betekenis voor de organisatie te vergroten.

Het ijsbergmodel van McClelland laat zien hoe onzichtbare drijfveren de basis vormen van onze normen en opvattingen en tot uiting komen in zichtbaar gedrag. Analyse van deze innerlijke drijfveren biedt kansen om mensen gericht te motiveren en hun inzet en prestatie te bevorderen.

Sleutel tot succes
Profile Dynamics® biedt inzicht in de onderliggende waardensystemen (oftewel innerlijke drijfveren) die mensen hanteren en die grotendeels hun denken en gedrag bepalen. De analyse biedt de mogelijkheid om in de praktijk gebruik te maken van de kennis van uw eigen en een anders drijfveren. Een sleutel tot succes om de organisatie en de mensen die er werken beter op elkaar af te stemmen, de werksfeer te verbeteren en de organisatie op een hoger plan te brengen.

Hoe dit in organisaties werkt, leest u op de pagina Voor managers

 

scroll naar beneden ↓

THEORIE

Analyse van drijfveren

Profile Dynamics® analyseert drijfveren van individuen, teams/ afdelingen en zelfs volledige organisaties. Drijfveren die bepalen hoe mensen hun werk doen, met wie ze wel en niet willen samenwerken, de soort leiderschapsstijl die ze ontwikkelen en de manier waarop ze communiceren. Onze drijfverentest maakt duidelijk waar mensen energie van krijgen in hun werk en wat energie kost, of ze makkelijk meegaan in veranderingen of zich daartegen verzetten en hoe besluitvaardig ze zijn.

Betekenis drijfveren

Profile Dynamics® is gebaseerd op het gedachtegoed van de Amerikaanse psycholoog dr. Clare W. Graves, die zeven belangrijke en zeer herkenbare waardenstelsels definieerde die de basis vormen van ons denken en handelen. Scroll naar onder (of gebruik het menu hiernaast) voor meer informatie over de aard van deze waardenstelsels of drijfveren en de invloed ervan op ons gedrag. Ook wordt uitgelegd hoe de analyse werkt en hoe u de resultaten ervan kunt interpreteren.

 

scroll naar beneden ↓

DE THEORIE VAN GRAVES

De kleuren van de drijfveren

De Profile Dynamics® instrumenten vinden hun oorsprong in het gedachtegoed van de Amerikaanse docent psychologie dr. Clare W. Graves. Hij onderscheidde zeven intuïtief herkenbare waardenstelsels die het denken en doen van mensen bepalen. Deze zeven drijfveren worden elk weergegeven met een kleur.

De affiniteit die we hebben voor deze waardensystemen verschilt van mens tot mens. In de praktijk blijken de drijfveren die mensen hanteren redelijk constant in de tijd, alhoewel het wel voorkomt dat verandering van omgeving en levenservaringen tot verschuivingen leiden.

De drijfveren ontwikkelen zich in een spiraal die pendelt tussen individueel en meer omgevingsgericht. Zo is men in de paarse groep veilig en geborgen, maar als individu onzichtbaar. Hieruit ontwikkelt zich de rode behoefte om zich te onderscheiden en respect te verdienen met macht en kracht, hetgeen leidt tot agressieve chaos die beteugeld moet worden met blauwe orde en structuur, en zo verder. In deze hiërarchie worden de eerdere drijfveren begrepen door de latere, maar omgekeerd is dat niet zo.

De kleuren van de drijfveren staan voor:

 • Turkoois: zoekt rust door relativering in het besef dat alles met elkaar samenhangt
 • Geel: wil doorgronden hoe het zit en komt met nieuwe en verrassende ideeën
 • Groen: zoekt sociale verbinding in harmonie
 • Oranje: wil zich bewijzen in competitie met anderen
 • Blauw: zoekt naar zekerheid binnen een systeem van ordening en structuur
 • Rood: streeft naar autoriteit en hecth aan daadkracht en snelheid
 • Paars: zoekt veiligheid en geborgenheid.

scroll naar beneden ↓

ANALYSE

Drijfveren ontdekken

Om uw persoonlijke drijfveren te ontdekken, vult u online een eenvoudige vragenlijst in. Op basis hiervan is persoonlijke coaching of begeleiding mogelijk en kan de consistentie binnen teams, afdelingen of bedrijven worden gemeten en getraind.

Voorkeuren en weerstand
Uw voorkeuren ('expressie', zie in de figuur links boven de streep) geeft aan in welke volgorde van voorkeur u denkt en handelt. Rechts onder de streep ziet u wat bij u negatieve gevoelens oproept en op weerstand stuit.

Het hier getoonde drijfverenprofiel hoort bij iemand die houdt van omgang met andere mensen en een goede onderlinge werksfeer (Groen), maar die ook oog heeft voor orde, structuur en regelmaat (Blauw). Een betrouwbare en nauwgezette teamspeler. De rechterkant van de grafiek laat zien dat deze persoon conflicten het liefst mijdt (Rood) en een hekel heeft aan nieuwe initiatieven en verandering (Geel).

Energiebalans
De energiebalans (het onderste plaatje) laat zien welke drijfveren in het profiel de meeste energie opleveren (hier Blauwe structuur en regelmaat en Groene sociale cohesie), en welke drijfveren de meeste energie kosten (hier Rode conflicten en te sterke druk op resultaat en prestatie van Oranje).

 

scroll naar beneden ↓

LITERATUUR

 • Clare W. Graves, Human Nature Prepares for a Momentous Leap, The Futurist, April 1974, page 72-85
 • Don Edward Beck and Chris C. Cowan, Spiral Dynamics (1996)
 • Hans Versnel en Hans Koppenol, Managing Driving Factors (2002)
 • www.clarewgraves.com